Artikkeli: Kun harkitaan lemmikkiä kotiin...

Tälläkin hetkellä monessa perheessä harkitaan lemmikin hankintaa kotiin. Ennen lemmikin hankintaa on aina tärkeää perehtyä lemmikin oikeaan hoitoon, kohteluun ja kasvatukseen jo etukäteen.
Me Faunattaressa haluamme tukea ja tarjota osaltamme tietoa siitä, miten lemmikkiä kohdellaan ja hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Neuvomme niin ruokinnan kuin erilaisten lemmikkiä virkistävien aktiviteettien suunnitte
lussa ja muissa lemmikkeihin liittyvissä asioissa.

Lemmikkiä ei koskaan saa hankkia hetken mielijohteesta, vaan jo harkintavaiheessa on syytä perehtyä lemmikin vaatimuksiin ajatuksella. Suosittelemmekin perehtymään mm. nettisivuiltamme löytyviin hoito-ohjeisiin, joissa kerromme useiden lemmikeiden hoidosta ja ruokinnasta. Lisää eri lajien hoidosta voit kysellä pieneläinten hoitoon koulutetulta, ammattitaitoiselta henkilökunnaltamme. Lisäksi tietoa kannattaa etsiä lajin harrastajilta, yhdistyksistä, kasvattajilta ja kirjallisuudesta. Liikaa ei voi lemmikkinsä hoidosta oppia.
    Eräs tapa oppia lemmikeistä on myös Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) järjestämä ELLU Eläintaitokoulutus, jota Faunatar on jo usean vuoden ajan tukenut. Eläintaitokoulutuksia järjestetään ensin perustaitokoulutuksena, jonka jälkeen voi perehtyä omana koulutusohjelmanaan kissojen, koirien, jyrsijöiden tai kanien hoitoon.

Mistä lemmikki hankitaan?
Lemmikin hankkijaa saattaa mietityttää, mistä uusi perheenjäsen on parasta hankkia. Hakeutuako kasvattajan, vai eläinkaupan suuntaan, on kysymys, jota mietitään usein. Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä, kunhan eläimen myyjä on kaikin tavoin luotettava ja asiantunteva, ja osaa kantaa vastuunsa myös ostotapahtuman jälkeen. On kuitenkin seikkoja, jotka tukevat lemmikin hankintaa nimenomaan lemmikkieläinliikkeestä, mainitsemme tässä niistä muutaman.

Lemmikkieläinliiketoiminta on valvottua
Eläinkaupoissa myytävät eläimet ovat jatkuvan julkisen tarkkailun alla. Tämä on mielestämme vain hyvä asia, sillä näin asiakas voi itsekin todeta millaisissa oloissa kyseinen eläin on, ja kuinka sitä hoidetaan. Vielä asiakkaitakin kriittisemmin eläintemme oloja tarkkailevat Suomen viranomaistahot. Viranomaiset tekevät säännöllisiä ja epäsäännöllisiä eläinsuojelutarkastuksia kunnaneläinlääkärien voimin. Näissä virallisissa tarkastuksissa olemme aina saaneet huomattavan määrän positiivista palautetta, josta olemmekin erityisen iloisia. Koemme viralliset tarkastukset koko alamme -ja ennen kaikkea eläinten- kannalta äärimmäisen tärkeiksi, ja soisimmekin niitä tehtävän vielä nykyistä paljon enemmän.

On hyvä myös muistaa, että lemmikkieläinliikkeen toimintaa säätelee kuluttajansuojalaki – tätä turvaa ei ole, mikäli eläin hankitaan yksityiseltä sektorilta. Myymälöissämme asiointi on siis paitsi helppoa myös turvallista, asiantuntijaan voit luottaa.

Faunattaren henkilökunta on koulutettua
Voimme hyvällä omallatunnolla sanoa olevamme alan asiantuntijaliike, sillä suurin osa vakituisesta henkilökunnastamme on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon.
    Iso osa henkilökunnastamme on alalla ollut erittäin kauan, jopa yli 20 vuotta. Niinpä yli satapäisellä henkilökunnallamme onkin valtaisa määrä tietotaitoa. Tätä ammattitaitoamme ylläpidämme erilaisin koulutuspäivin, sekä jakamalla tietoa eri myymälöidemme välillä aktiivisella kanssakäymisellämme.

Faunattaressa myynnissä olevat eläimet ovat kotoisin luotettaviksi todetuilta kasvattajilta
Myymälöihimme saapuvat eläimet ovat kotoisin ainoastaan luotettaviksi toteamiltamme kasvattajilta sekä asiakkaidemme rakkaudella kotona kasvattamista poikueista. Meistä monet myös itse kasvatamme eläimiä kotonamme, jolloin voimmekin olla 100% varmoja siitä miten eläin on hoidettu.

Faunattaresta saat hoito-ohjeet
Jokaiselle uuteen kotiin muuttavalle lemmikille annamme hoito-ohjeet niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Ohjeita lemmikkien hoitoon löytyy myös nettisivuiltamme, sillä mielestämme luotettavaa tietoa eläimistä ei voi jakaa liikaa. Neuvomme lemmikin hankkijaa mielellämme jo hyvissä ajoin ennen hankintaa, sillä pienenkin lemmikin omistaminen tuo mukanaan suuren vastuun. Emme myöskään unohda meiltä lemmikin hankkinutta lemmikin omistajaa, vaan neuvomme mahdollisissa ongelmissa aina jos tarvetta ilmenee.
 
On myös sellaisia pieneläinlajeja, joita emme myy lainkaan. Osa lajeista kaipaa niin paljon tilaa ja virikkeitä, ettemme mielestämme voi niille tyydyttäviä oloja tarjota, vaikka eläinten pitopaikkamme Suomen eläinsuojelulainsäädännön asettamat vaatimukset täyttävätkin - tai itse asiassa ylittävät.
Laji, jota myymälämme eivät myy on mm. fretti, jonka hoidosta kerromme mielellämme, mutta suosittelemme hankinnan tekemään suoraan kasvattajalta.

Lemmikkiä kasvatetaan kuin pientä lasta – positiivisesti vahvistaen

Faunattaren ideologia eläinten kohtelussa ja koulutuksessa perustuu aina eläimen ehdolla tehtävään positiiviseen vahvistamiseen. Lemmikki on kuin lapsi ja sitä on kohdeltava lapsen tavoin, positiivisesti kannustaen, ei pakottamalla tai fyysisesti rangaisten.  Palkitseminen ja aktiivinen, positiivinen yhdessäolo kehittävät lemmikin käyttäytymistä samalla kun ne pitävät lemmikin tyytyväisenä.

Koirien ohella positiiviseen vahvistamiseen sekä leikkiin ja yhdessäoloon perustuvaa lemmikin koulutusta voi soveltaa kissoihin, kaneihin ja jyrsijöihin. Lemmikki nauttii yhdessäolosta emäntänsä/isäntänsä kanssa ja sille on tarjottava riittävästi yhdessäoloa ja aikaa. Leikin ja positiivisen yhdessäolon voimalla lemmikki saadaan oppimaan uusia tapoja helposti vaikkapa siisteyskasvatuksesta alkaen.

Lemmikin kasvatus myös palkitsee. Esimerkiksi koiran koulutus antaa sekä lemmikille että omistajalle runsaasti positiivisia yhdessäolon hetkiä ja onnistumisia.

Onnellisia hetkiä lemmikkien parissa!