Faunatar mobiilisovellus, käyttöehdot

1.Yleistä
Käyttöehdot koskevat Faunatar-ketjun (jatkossa ”palveluntarjoaja” tai ”Faunatar”)  mobiilisovellusta. Palvelun omistaa ja tarjoaa Faunatar-ketju, jonka omistaa Eläinsoppi Oy, Y-tunnus: 0351689-7
Nämä ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (jatkossa myös ”asiakas”) ja Faunattaren välillä. Ne määrittelevät asiakkaan ja Faunattaren palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.
Faunatar-sovelluksen avulla palveluntarjoaja voi lähettää palvelun käyttäjälle Faunatar-ketjun kanta-asiakkaiden Faunatar-Klubiin liittyvää tietoa ja tarjouksia sekä muuta sisältöä ja markkinointia. Lataamalla sovelluksen asiakas hyväksyy, että Faunatar lähettää asiakkaalle palvelun välityksellä esimerkiksi tarjouksia, tietoja tapahtumista, sekä muuta sähköistä suoramarkkinointia. Kokonaisuutena asentamalla sovelluksen ja/tai käyttämällä sovellusta asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa, avata tai käyttää sovellusta
Faunatar voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa tai Faunattaren internet-sivuilla. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

2. Mobiilisovellus
Palvelu on Faunattaren kanta-asiakkaille, eli Faunatar-Klubiin kuuluville asiakkaille suunnattu asiakassovellus. Sen avulla asiakas voi säilyttää ja ylläpitää omien lemmikeidensä tietoja ja tehdä muistiinpanoja niistä. Lisäksi sovelluksen välityksellä asiakkaalle toimitetaan klubilaisuuteen ja ostoihin liittyvää tietoa ja etuja sekä tietoja Faunatar-ketjuun tai sen yksittäisen myymälään liittyvistä palveluista ja tapahtumista.
Palvelun käyttöönotto ei vaadi rekisteröitymistä, mutta vain rekisteröityneellä ja kirjautuneella asiakkaalla on mahdollisuus päästä Faunatar-klubia koskeviin, asiakaskohtaisiin tietoihin, kuten ostoista kertyneisiin pisteisiin ja leimapasseihin. Rekisteröityminen tapahtuu joko Faunatar-myymälässä tai Faunattaren internet-sivuilla. Kirjautuminen tapahtuu Faunatar-klubin asiakaskortin numerolla tai asiakkaalle sähköpostitse ilmoitetulla klubinumerolla ja omalla nimellä tai sähköpostilla. Omaa numeroaan voi tarvittaessa kysyä myös suoraan myymälästä.
Asiakas hyväksyy, että palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen ja palveluun kirjautumisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, kunnes hän kirjautuu sovelluksesta ulos, tai poistaa sovelluksen laitteestaan. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä käyttäjätunnuksensa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Faunattarelle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Faunattarella on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen asiakkaan käyttäjätunnuksella.
Sovelluksessa on toiminnallisuus, jonka avulla rekisteröitynyt Faunatar-klubin jäsen voi tarkistaa sekä kuluvan, että tulevan kuluvan jakson Faunatar-myymälöissä hänelle rekisteröidystä ostoskertymästä lasketut pisteensä. Näiden mukaan asiakkaalle määräytyy Klubitarjous-tuotteille alennusprosentti aina kulloiseenkin kahden kuukauden tarjousjaksoon. Jakson pituus on siis kaksi kuukautta. Sovelluksessa näytettävä tulevan jakson ostokertymä päivittyy mobiilisovellukseen yhden-kahden päivän kuluessa niistä ostotapahtumista joita tehdessään asiakas on myymälässä oston yhteydessä ilmoittanut olevansa klubin jäsen. Sovelluksessa kulloinkin näkyvä ostoskertymä on siis hieman jäljessä ja siten suuntaa-antava.

3. Mobiilisovelluksen käyttäminen
Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan hankkia laitteet ja internetyhteydet, joita tarvitaan sovelluksen käyttämiseksi. Faunatar ei takaa, että sovellus olisi saatavilla kaikille laitteille. Asiakas on yksinomaan vastuussa tiedonsiirtokuluista ja muista sovelluksen käyttöön liittyvistä maksuista.
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Faunatar myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakas ei saa muokata tai kopioida palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.
Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

4. Palveluntarjoajan vastuu
Faunatar pidättää oikeuden muuttaa tai muokata palvelua sekä sulkea tai lopettaa palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Faunatar vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö on Suomen lakien mukaista.
Palvelu tarjotaan asiakkaalle sisältöineen ”siinä muodossa ja sisällössä kuin se  on”. Faunatar ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.
Faunattaren tavoite on pitää palvelu asiakkaan käytettävissä koko ajan ja ilman häiriöitä. Faunatar ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.
Faunatar ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Faunatar ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.
Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikkialla maailmassa ja se on saatavilla vain suomen kielellä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden ja niiden ohjelmistojen yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista tai järjestelmäformaateista.
Faunatar ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.
Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.
Faunatar ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Faunattarelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Faunattaren vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

5. Henkilötietojen käsittely
Faunatar huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

6. Evästeet ja paikkatiedot
Faunatar pidättää oikeuden käyttää palvelussa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeiden käyttö mahdollistaa esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen palvelua käyttävistä asiakkaista.
Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.
Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä palvelussa parhaan palveluelämyksen vuoksi.
Palvelun hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen palvelua asiakkaan tulee hyväksyä, että Faunatar voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Faunatar ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin asiakas on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen sijaintitiedot hävitetään. Sijaintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Immateriaalioikeudet
Kaikki palvelussa näkyvät kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot,jne) ovat Faunattaren ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Faunatar ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Muut ehdot
Näiden ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan asiakkaan erikseen hyväksymiä kanta-asiakasjärjestelmän (Faunatar-Klubi) ehtoja.
Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Google Playn tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

9. Palveluntarjoaja
Faunatar - Eläinsoppi Oy
Y-tunnus: 0351689-7
Osoite:  Liljantie 127, 07560 Pukkila
Yhteydenottolomake: LINKKI >>

10. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.