Olemme mukana Green Deal-sopimuksessa

Olemme liittyneet ympäristöministeriön ja Kaupan liiton solmimaan Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää muovikassien kulutusta. Taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntyä ja merten roskaantumista.

Olemme antaneet oman sitoumuksemme muovikassien kulutuksen vähentämiseksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus sitoumus2050.fi-sivustolla. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

Faunatar-ketju sitoutuu toimenpiteisiin, jotka tähtäävät muovikassien kulutuksen pienenemiseen ja muovisen pakkausjätteen vähenemiseen. Olemme muuttaneet muovikassit maksullisiksi koko ketjussa vuonna 2017. Jo vuosia olemme tarjonneet asiakkaillemme erilaisia kestokassivaihtoehtoja ja jatkamme niiden kehittämistä edelleen. Opastamme henkilökuntaamme kertomaan aiheesta asiakkaillemme.

Tämän hetkisen kestokassimme löydät verkkokaupastamme TÄÄLTÄ >>

Taustatietoa

Valtioneuvoston hyväksymässä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 2016–2021 esitetään Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi toimenpide-ehdotusten laatimista erityisesti muoviroskan vähentämiseksi. Roskaantumisen vähentämiskohteina tulisi toimenpiteissä tarkastella muun muassa muovipakkausten ja –pussien käyttöä.

EU:n pakkausjätedirektiivissä (94/62/EY, muutettu direktiivillä (EU) 2015/720) säädetään toimenpiteistä muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat saattaa muovisia kantokasseja koskevat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten toimialojen välisillä sopimuksilla. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto ry ovat sopineet vähittäiskaupan vapaaehtoisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että pakkausjätedirektiivin kevyiden muovisten kantokassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet Suomessa saavutetaan. Faunatar-ketju liittyy tähän sopimukseen tekemällä oman sitoumuksensa muovikassien kulutuksen vähentämiseksi.