Akvaarion kypsytys

Akvaarion kypsytys

Akvaarion kypsytyksellä tarkoitetaan akvaarion toiminnan kannalta elintärkeän hajottajabakteerikannan kasvattamista akvaarioon.

Hajottajabakteerit muuttavat kalojen tuottamat haitalliset typpiyhdisteet niille vaarattomaan muotoon. Helpoiten tämä hoituu lisäämällä näitä bakteereita akvaarioon pullosta koko kypsymisprosessin ajan eli noin kolmesta viikosta kuukauteen. Bakteerit lisääntyvät kyllä itsekin ja ajan mittaan niiden määrä asettuu vastaamaan kalaston tarpeita itsekseen, mutta alkuvaiheessa akvaario on vielä melko epävakaa ympäristö, jonka vuoksi bakteereita on parempi lisätä jopa hieman yliannostellen.

Kun akvaario on saatu paikoilleen ja sisustettu, sekä tekniikka on paikallaan ja käynnissä, aloitetaan kypsytys. Akvaarioon lisätään ensin vedenparannusainetta (esim. JBL Biotopol) ohjeen mukaan, jotta hanavedessä olevat kaloille ja hajottajabakteereille haitalliset aineet neutraloituvat. Tämän jälkeen lisätään pullosta valmistajan ohjeen mukaan kaksinkertainen määrä eläviä hajottajabakteereita sisältävää liuosta (esim. JBL Denitrol). Koska kalojen tuottamat typpiyhdisteet ovat hajottajabakteerien ravintoa, on nyt aika tuoda akvaarioon ensimmäiset kalat. Kalat on tuotava akvaarioon viimeistään seuraavana päivänä ensimmäisen bakteeriympin lisäämisen jälkeen. Maltti on valttia tässä vaiheessa, Faunattaren henkilökunta auttaa sinua sopivan kalamäärän määrittelyssä ensimmäisellä ostoskerralla.

Kun kalat on kotiutettu akvaarioon (erillisen kotiutusohjeen saat mukaasi Faunatar-myymälästäsi), jatketaan bakteeritiivisteen lisäämistä akvaarioon kaksinkertaisella annostuksella valmistajan ohjeeseen nähden. Uudessa akvaariossa olisi erittäin hyvä olla runsas määrä nopeakasvuisia kasveja, sillä ne käyttävät myös ruoakseen kalojen tuottamia typpiyhdisteitä ja edesauttavat siten akvaarion tasapainoon pääsemistä. Viikon päästä ensimmäisten kalojen kotiutuksesta vaihdetaan puolet akvaarion vedestä (muista vedenparannusaine) ja sen jälkeen päästäänkin taas uusille kalaostoksille. Tällä kertaa kuormitusta voi lisätä jo hieman rohkeammin kuin ensimmäisellä kerralla.
Kalastoa lisätään aina viikon välein, kunnes koko kalasto on hankittu. Jatka bakteeritiiviisteen lisäämistä koko tämän ajan ohjeen mukaisesti, kunnes viimeisten kalojen kotiuttamisesta on kulunut viikko. Tämän jälkeen bakteereita ei enää tarvitse lisätä ja voidaan siirtyä akvaarion normaaliin hoitorutiiniin.

Akvaarion ja kalojen hoito kypsytyksen aikana

Koko kypsytysajan akvaariota hoidetaan muuten aivan kuten tavallisestikin. Vaihdetaan vettä viikoittain, lannoitetaan kasveja ja ruokitaan kaloja erittäin maltillisesti sillä syömättä jäänyt ruoka kuormittaa uutta akvaariota. Yksi iso hiutale kalanruokaa neontetran kokoiselle kalalle on kuin ihminen söisi yksin kokonaisen perhepizzan, joten hyvin pieni määrä ruokaa riittää useammalle kalalle.
Mikäli kypsytyksen aikana ilmenee ongelmia tai kalasi käyttäytyvät oudosti, ota yhteyttä omaan Faunatar –myymälääsi

© 2020 Faunatar