Akvaariotyypit

Akvaariotyypit

Seura-akvaario
Seura-akvaario on yleisin akvaariotyyppi. Tällöin altaassa asustaa eri kala- ja kasvilajeja eri alueilta, jopa eri maanosista, uiskennellen harmonisesti kauniisti sisustetussa akvaariossa.
Seura-akvaariossakin on tärkeää, että kalalajit sopivat yhteen mm. vesiarvojen ja lämpötilan suhteen.

Lajiakvaario
Lajiakvaariossa elää vain yhtä kalalajia, jotka joko vaativat erikoisolosuhteet veden suhteen tai eivät pärjää hyvin yhdessä muiden lajien kanssa.
Yleisimpiä lajiakvaariossa pidettäviä kalalajeja ovat kultakalat, erilaiset kirjoahvenet ja piraijat.

Geotooppi
Geotooppiakvaario tarkoittaa sitä, että akvaarioon valitaan sisustus, kasvit ja kalasto tietystä maanosasta tai mantereesta. Myös vedenlaatu muokataan vastaamaan kyseisen alueen vesiarvoja. Näin akvaarioon saadaan rakennettua pieni pala luontoa vastaamaan tietyn alueen kalojen luonnollista elinympäristöä.

Biotooppi
Biotooppi tarkoittaa allasta, jossa kaikki kala- ja kasvilajit ovat alun perin kotoisin joltain aivan tietyltä alueelta maailmassa, kuten Amazon –joen tietystä sivuhaarasta.
Biotoopin etuna on kalojen luonnostaan samanlaiset lämpötila- ja vesiarvovaatimukset.
Malawi- ja Tanganyika-akvaariotkin ovat usein esimerkkeinä biotoopista, mutta tässä ne on esitelty omina akvaariotyyppeinään hyvin poikkeuksellisten vesiarvojensa vuoksi.

Malawiakvaario
Malawiakvaariota kutsutaan usein ”köyhän miehen meriakvaarioksi” siellä pidettävien kirkkaan väristen kirjoahventen vuoksi.
Malawiahventen luonnollisen elinalueen vesi on hyvin emäksistä: siinä on korkea pH ja korkea karbonaattikovuus, mutta veden kokonaiskovuus on melko matala. Vesiarvot muokataan akvaariossa vastaamaan näitä oloja.
Persoonallisten vesivaatimustensa vuoksi malawiahventen sekaan ei laiteta kaloja muilta alueilta.
Malawiakvaarion sisustus on usein karu ja koostuukin pääasiassa kivistä, sillä harvat kasvit viihtyvät näissä vesioloissa. Ahvenet myös kaivelevat pohjaa, jonka seurauksena kasvit irtoavat pohjasta, ja saattavatpa ne syödä kasvit suihinsakin.

Tanganjika-akvaario
Tanganjika-akvaario on hyvin samankaltainen kuin malawi-akvaario, sen vesi on vain vielä Malawijärven vettä emäksisempää ja kokonaiskovuuskin on kaksinkertainen malawiakvaarioon verrattuna.
Akvaarion sisustus riippuu valituista lajeista. Tanganjikajärven veden laadun vuoksi kasveja ei näihin akvaarioihin juuri ole.

Nanoakvaario
Nanoakvaariolla tarkoitetaan pieniä, yleensä alle 40 litraisia akvaarioita. Nanoakvaarioissa pidetään yleensä kasveja, sukarapuja, kotiloita ja pieniä parvikaloja. Kalojen valinnassa tulee huomioida, että hyvin harvat lajit viihtyvät näin pienessä tilassa.
Lue lisää nanoakvaariosta (artikkeli).

Kasviakvaario
Nimensä mukaisesti kasviakvaariossa on pelkkiä kasveja, joiden hyvinvointiin on satsattu erityisesti kasvivaloin ja kasveille tärkein lisäravintein.
Kasviakvaario toimii upeana sisustuselementtinä vaikkapa normaalien viherkasvien sijaan.

Rapuakvaario, ”rapula”
Rapulassa elää pelkkiä rapuja ja akvaario on sisustettu vastaamaan kyseisten rapujen luonnollista elinympäristöä. Yleisin esimerkki on nanoakvaario, jossa asustaa sukarapuja.

© 2020 Faunatar