Akvaariokasvit

Rehevästi kukoistavat akvaariokasvit ovat paitsi ilo silmälle, myös tärkeitä akvaarion hyvinvoinnin kannalta. Asiantuntijamyymälän avulla saat akvaariosi kasvit viihtymään ja voit nauttia kauniista, toimivasta kokonaisuudesta, jossa ainoaa vihreää osaa näyttelevät kasvit, eivät levät.
 

Kasvutekijät

Kasvien hoitoa ja kasvatusta pohtiessa tulee huomioida, että sekä levät että kasvit ovat molemmat kasveja, mutta levät ovat huomattavasti alkeellisempia kasveja kuin varsinaiset kasvit. Tästä syystä varsinaiset kasvit tarvitsevat kasvaakseen valoa, hiilidioksidia ja kaikkia ravinteita, kun taas levät tulevat toimeen vain osalla näistä.
    Levät reagoivat erilaisiin muutoksiin kasvuoloissa huomattavasti nopeammin kuin kasvit. Tätä kannattaa hyödyntää kun pohditaan, kuinka luoda kasveille mahdollisimman otollinen ympäristö ilman häiritsevää määrää leviä.

Kasvien tarvitsemia rakennuspalikoita kutsutaan kasvutekijöiksi. Näitä ovat valo, mikroravinteet, sekä makroravinteet. Kasvien tarvitsemia makroravinteita ovat hiili, happi, typpi, fosfori, kalium, kalsium, rikki ja magnesium. Mikroravinteita puolestaan ovat rauta, mangaani, kupari, sinkki, molybdeeni, boori ja kloori.
     Muita kasveille hyödyllisiä aineita ovat pii, natrium, koboltti, nikkeli, seleeni ja vanadiini, joskaan näitä kaikkia kasvit eivät tarvitse, vaikkakin niiden on todettu lisäävän kasvien kasvua.

Kasvutekijöiden osalta on hyvä huomioida, että se kasvutekijä, jota on vähiten tarjolla, säätelee kasvien kasvua. Tämä kasvutekijä voi olla valo, tai mikä tahansa yksittäinen ravinne. Puuttuvaa kasvutekijää ei voi korvata millään muulla, sillä aina se kasvutekijä jota on vähiten, rajoittaa kasvien kasvua. Mikäli rajoittaminen jatkuu kovin pitkään ei kasvi voi hyödyntää muitakaan kasvutekijöitä, vaan ne jäävät ikään kuin ylitse. Koska luonto ei haaskaa mitään, joku muu käyttää tarjolla olevat resurssit - akvaariossa käyttäjäksi tulee jonkinsortin levä.
     Mikäli altaassa on levää saattaa lannoituksen vähentäminen tuntua ratkaisulta sen torjuntaan. Näin ei kuitenkaan ole. Lannoitusta vähentämällä rajataan kasveilta pois kaikki mikroravinteet ja jätetään käytettäväksi vain valo, fosfori ja typpi. Niinpä lannoitteiden vähentämisellä voidaan jopa pahentaa leväongelmaa.

Valon määrä

Valo on se kasvutekijä, joka määrittää kaikkien muiden kasvutekijöiden tarpeen. Puutteellinen valaistus onkin yleisin kasvien kasvua rajoittava kasvutekijä.
Akvaarion valomäärän laskemiseen on olemassa erittäin yksinkertainen laskukaava, jonka avulla sopiva valaistusteho voidaan arvioida. Valon määrä akvaariossa kerrotaan määreellä W / l (wattia per litra). Kaikki akvaarion päällä oleva valo lasketaan watteina yhteen ja saatu luku jaetaan akvaarion litratilavuudella. Esimerkki: 200 litrainen akvaario, jonka päällä on 2 kpl 30 W loisteputkia lasketaan näin: 2 x 30 : 200 = 0,3 W/l .

0,2 W/ l - allas on kovin pimeä.
Lisävalaistusta tarvitaan! Kasveista näin niukassa valaistuksessa voivat pärjätä vain kaikkein vaatimattomimmat kasvit, kuten keihäslehdet (Anubias) sekä tummimmat melalehdet (Cryptocoryne). Valaistuaika 12 h / vrk

0,25-0,45 W/ l - kohtuullisesti / hyvin valoa.
Tämä valon määrä on moneen kotialtaaseen sopiva, mikäli altaasta ei toivota nimenomaisesti kasviallasta. Valaistusaika päivässä 11 - 10 h

0,5-0,65 W/ l - runsaasti valoa.
Tähän valomäärään tulee pyrkiä, kun altaasta tehdään nimenomaan kasviallas. Valaistusaika 9 - 8 h / vrk

> 0,7 W / l - erittäin runsaasti valoa.
Näin voimakas valaistus alkaa olla jo ongelma. Altaaseen tulee lisätä mittava määrä lannoitteita, valoja voi pitää päällä maksimissaan 8 h / vrk. Täplälevä on valon määrän vuoksi helposti riesana. Näin runsaassa valomäärässä kasvit eivät anna pieniäkään laiminlyöntejä anteeksi. Jo muutaman päivän lannoittamatta jättäminen aiheuttaa herkästi todella hankalia leväinvaasioita.

Päivittäinen valaistustauko

Levät reagoivat muutoksiin nopeammin kuin kasvit. Yleensä tämä hyödyttää leviä, mutta tätä ominaisuutta voi käyttää myös leviä vastaan. Akvaarion päivittäinen valaistusaika kannattaa jakaa kahteen osaan ja pitää keskellä päivää parin tunnin pimennys. Tätä kutsutaan valaistustauoksi. Tauon ollessa pari tuntia keskellä päivää eivät kasvit vielä ehdi reagoida siihen ja lopettaa yhteyttämistä, mutta leviä tauko häiritsee. Kaloja tai altaassa mahdollisesti asuvia selkärangattomia asukkaita valaistustauko ei häiritse, joten voit tehdä sen hyvällä omallatunnolla.

Valon väri

Valon värillä on myös väliä. Ihmissilmä havaitsee kaikkein helpoimmin keltaisen sävyisen valon, mikä taas kasvien kannalta on melko turha väri. Keltainen innostaa lähinnä levien kasvua, sillä levät eivät ole valon väristä kovin tarkkoja.
     Kasveille tärkeimmät värit ovat sininen ja punainen. Pähkinänkuoressa sanottuna: punainen valo kasvattaa kasville pituutta, sininen paksuutta. Nämä ovat myös ne värit jotka ensimmäisinä hiipuvat loisteputkista, jättäen jäljelle keltaisen, leviä suosivan sävyn. Tästä syystä on tärkeää vaihtaa loisteputket kerran vuodessa uusiin, vaikka ulkoisesti näyttäisikin, että putkista vielä valoa tulee. 
     Kasvit sopeutuvat muutoksiin hitaasti, joten mikäli altaassa on useampi loisteputki kannattaa putkia vaihdella uusiin vuorotellen - näin valaistus pysyy mahdollisimman tasaisena. Kun vaihdetaan loisteputket, on syytä vaihtaa samalla sytyttimet.
     Vinkki: kirjoita loisteputkiin spriitussilla päivämäärä milloin putket on vaihdettu. Näin et joudu arvuuttelemaan putken ikää.

Akvaariokäyttöön tarkoitettuja loisteputkia on olemassa valtavasti erilaisia. Faunatar-myymälöiden suosittelemia vaihtoehtoja ovat Hagenin valmistamat LifeGlo, PowerGlo ja AguaGlo. Sarjasta löytyy myös akvaariokasveille suunniteltu FloraGlo, joka sopii kasveille oikein hyvin, vaikkakin sen värisävy tekee altaan perusolemuksesta hieman tummemman, joka monen akvaarioharrastajan silmää ei miellytä ihan niin paljoa, kuin muut vaihtoehdot.

Ravinteet

Lähtökohtaisesti kaikki kasvit pystyvät ottamaan ravinteensa juurillaan pohjasta ja lehdillään vedestä.
Karkeasti yleistäen hyvin vahvajuuriset kasvit (vesimiekat, melalehdet, Lagenandrat, lumpeet, ulpukat, suokit) ottavat ravinteensa mieluiten juurillaan ja epifyyttikasvit (keihäslehdet, jaavansaniainen, afrikansaniainen ja sammalet) sekä nopeakasvuiset köynnöstävät kasvit mieluiten vedestä.
     Lannoitteita kannattaa antaa kasveille mieluummin vaikka hieman liian paljon, kuin liian vähän. Levien kasvua ei tarvitse lannoituksen vuoksi pelätä, kunhan kasveilla on käytössään kaikkia ravinteita sekä riittävästi valoa.

Erilaisia lannoitteita on markkinoilla valtavasti. Tässä muutamia Faunatar-ketjun suosikkeja, joita kaikkia suosittelemme käyttämään jokaisessa kasveja sisältävässä akvaariossa.

JBL Florapol
Hiekan alle perustusvaiheessa lisättävä ravinnepohja. Näppärä tuote, kunhan tekee etukäteen erittäin täsmällisen suunnitelman mihin kohtiin kasvinsa haluaa istuttaa ja on varma ettei halua siirtää niitä myöhemmin. Hiekkakerroksen on myös syytä olla kohtuullisen paksu, eikä altaaseen voi laittaa kovin kaivelevia kaloja.

JBL 7 kuulaa
Erinomainen täsmälannoite erityisesti niille kasveille, joilla on vahvat juuret. Edullinen ja erittäin riittoisa tuote, jota valon määrästä riippuen on hyvä lisätä kerran, pari vuodessa.

JBL Ferrotabs
Veteen liukenevat ravinnetabletit. Tipautetaan veteen, ei upoteta pohjaan. Ferrotabsia on hyvä lisätä joka toinen viikko kaikkiin kasveja sisältäviin akvaarioihin.

JBL Ferropol
Nestemäinen kasvilannoite erityisesti köynnöstäville ja nopeakasvuisille kasveille, jotka ottavat ravinteensa pääosin vedestä. Myös vahvajuuriset kasvit hyötyvät tästä ravinteesta, joten tuote sopii hienosti kaikille kasveille. Vinkki: kun olet käyttänyt koko pullon, säilytä tyhjä Ferropol-pullo: myymme siihen tarkoitettuja täyttöpusseja, joiden käyttö on ekologista ja edullista!

Kaliumsulfaatti
Kaliumin puutos on äärimmäisen yleistä. Kaliumin puutoksen huomaa helposti esimerkiksi jaavansaniaisissa, joiden lehtiin ilmestyy ruskeita läikkiä. Vesitähdikkien lehtien reikiintyminen kertoo joko vanhasta vedestä tai kaliumin puutteesta. Myös vesitähdikkien latvusten lehtien kiertyminen lehtirungon ympärille ja muuttuminen "lasimaiseksi" on oire kaliumin puutteesta. Kaliumin puutteen jatkuessa vesitähdikkien ja muidenkin kasvien lehdet "sulavat" pois.  Kaliumsulfaattia tarvitaankin käytännössä poikkeuksetta, kysäise lisää henkilökunnaltamme!

Eri lannoitteiden yhdistelyllä aikaansaadaan paras lannoitustulos. Henkilökuntamme auttaa oikeiden yhdistelyjen suunnittelussa ja kuhunkin altaaseen sopivan lannoitusvälin pohdinnassa. Tuotteiden kyljessä lukevat, valmistajan suosittelemat lannoitusmäärät ovat suuntaa-antavia, mutta koska kussakin altaassa olosuhteet kasvien määrän, altaan koon, valaistuksen ja muiden olosuhteiden suhteen vaihtelevat, on monessa tapauksessa aiheellista nostaa lannoituksen määrää, jotta aikaansaadaan paras mahdollinen tulos.

Hiilidioksidi

Kasvit käyttävät hiilidioksidia päiväsaikaan. Yöllä kasvitkin tuottavat hiilidioksidia. Hiilidioksidi on kasveille erittäin tärkeä ravinne, sen puute aiheuttaa selkeitä ongelmia. Kuten arvattua, hiilidioksidin puutteessa kasvien hyvinvointi kärsii, mutta lisäksi punalevät, mukaanlukien turhankin yleinen tupsulevä, aiheuttavat harrastajalle harmaita hiuksia. 
    Hiilidioksiditesti on helpoin tapa todentaa hiilidioksidin puutos akvaariossa, mutta myös kasvien kasvusta voi päätellä jotain. Mikäli köynnöstävät kasvit tekevät kovin pitkiä lehtivälejä, on yleensä kyse hiilidioksidinpuutoksesta, ellei altaassa ole valoa todella vähän. Esim. vedensuosikki näyttää hiilidioksidinpuutoksensa nopeasti.

On erilaisia tapoja lisätä hiilidioksidia akvaarioon. Tasaisimman, tehokkaimman ja luotettavimman tuloksen saa paineellisella hiilidioksidijärjestelmällä. Paineellisten järjestelmien etu on tasainen syöttö ja se, että hiilidioksidin määrän saa säädettyä täsmälleen sopivaksi kyseiseen altaaseen. Kasvit viihtyvät hiilidioksin ansiosta ja mikä parasta: hiilidioksidi riittävissä määrin annosteltuna on tehokas, pysyvä tapa päästä eroon punalevistä, mukaanlukien tupsulevä!
Henkilökuntamme opastaa hiilidioksidilevittimien käytössä, tervetuloa käymään myymälöissämme.

 

Muuta kasveille tärkeää asiaa

Pohjahiekan karkeuden tulisi kasviakvaariossa olla sopiva. Paras karkeus on noin 1 - 2 mm. Liian hieno hiekka ei päästä happea kiertämään pohjassa, eikä ravinteiden kulkeutuminen juuristossa ole silloin paras mahdollinen.

Perinteisten hiekkojen oheen on tullut muitakin vaihtoehtoja. JBL Manado on kasvien kannalta ihanteellinen pohjamateriaali. Manado on lateriittipohjainen materiaali, eli ei varsinaisesti hiekka. Lateriitti on se maalaji, jossa tropiikissa suurin osa kasveista kasvaa. Lateriitti on itsessään erittäin mineraaliköyhä maalaji, jolloin se sitoo itseensä ravinteita ympäristöstään, tässä tapauksessa vedestä. Pohjaan imeytyneet ravinteet ovat aina sopivissa määrin kasvien käytettävissä. Manado on myös hyvin huokoista, jolloin se tarjoaa hyvän alustan myös hajottajabakteereille. Kahtalainen hyöty siis!

Jos haluaa oikein hemmotella kasvejaan, kannattaa asentaa hiekan alle pohjalämmityskaapeli. Tämä aiheuttaa pienen hitaan virtauksen pohjamateriaalin läpi ja pitää pohjan hapekkaana, jolloin ravinteet ovat paremmin kasvien käytettävissä.

Kasvien kannalta olisi olennaista, että veden puskurointikyky on riittävän korkea. Tähän vaikuttaa veden karbonaattikovuus, jonka nostaminen onkin tarpeen käytännössä jokaisessa suomalaisessa akvaariossa. Sopiva karbonaattikovuus (KH) on noin 6 paikkeilla. Hyvä tuote karbonaattikovuuden nostoon on JBL sarjan Aguadur Malawi/Tanganjika -valmiste.  Veden puskurointikyvyn nosto auttaa kalojakin, sillä sen avulla pH saadaan pidettyä tasaisempana. Lisäksi tällä voidaan osaltaan ehkäistä sinilevän kasvua, sillä sinilevä viihtyy paremmin altaassa, jossa on matala KH.

Lämpötilaltaan optimaalinen kasviakvaario on siinä maksimissaan 26 astetta, mieluummin hieman alhaisempikin. Korkeampi lämpötila kiihdyttää levien kasvua ja myös kalojen ja kasvien aineenvaihduntaa.

Kasvien viihtymisen kannalta on myös tärkeää että akvaariossa on hyvä veden virtaus. Koskea ei sentään kannata rakentaa, mutta kunnolliset ristivirtaukset ovat hyödyksi. Kasvit saavat liikkua virtauksessa! Monien muiden etujen lisäksi tämä haittaa monien levien kasvua. Esim. rihmalevä ja sinilevä rakastavat seisovaa vettä, joten vedenkierron tulisi olla kauttaaltaan hyvä, myös pohjan tuntumassa.

Akvaariokasvit ovat sekä akvaarion ulkonäön, että sen biologian vuoksi erittäin tärkeä osa-alue harrastusta. Kasvaessaan hyvin kasvit käyttävät ylimääräisiä vettä kuormittavia ravinteita, luovuttavat veteen happea ja tarjoavat kaloille piilopaikkoja.

Akvaarion valaistuksella on suuri merkitys kasvien valintaan. "Nyrkkisääntönä" voidaan sanoa, että mitä punaisempi kasvi, sen enemmän se tarvitsee valoa, mitä tummemman vihreä kasvi, sitä vähemmän se tarvitsee valoa.

Valon lisäksi kasvit tarvitsevat myös ravinteita, joita voidaan lisätä joko veteen tai jo perustamisvaiheessa pohjahiekan alle.

Istuta kasvit huolellisesti ruukkuineen tai ilman. Varovaisesti tietenkin, jotta niiden juuret eivät vahingoitu. Varo ettet istuta liian syvään, juurenkaula pitää monilla lajeilla jäädä hiekan pinnalle. Kun olet kerran istuttanut kasvit vältä niiden siirtelyä. Varsinkin juurtuvilla lajeilla (vesimiekat, melalehdet) kestää jonkin aikaa ennen kuin kasvu alkaa istutuksen jälkeen.

Istuta suuremmat ja pidemmät lajit taakse ja sivulle ja matalammat eteen.

Poista mahdolliset pilaantuneet lehdet mikäli niitä ilmaantuu.

Köynnösmäisiä kasveja, kuten karvalehti tai vesirutto, voit katkoa niiden kasvettua liian pitkiksi ja istuttaa n. 10 senttisiä latvapäitä uudelleen.

Tässä esittelemme erilaisia akvaario-ja terraariokasveja. Kasvit ovat aakkosjärjestyksessä suomenkielisen nimensä mukaisesti.
Valikoima kasveissa on erittäin laaja, joten läheskään kaikkia tässä esiteltäviä kasveja emme pysty jatkuvasti tarjoamaan. Kysy siis tarkemmin lajien saatavuudesta lähimmästä myymälästämme.

Epifyyttikasvit - Keihäslehdet
 

Herttakeihäslehti, Anubias barteri var. barteri

Koko 10-30 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Kahvikeihäslehti, Anubias barteri var. caffeefolia

Koko 10-20 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: keskitasoa
Sijoitus: keskiosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias gilletii

Koko 10-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias gracilis

Koko 10-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias lanceolata

Koko 30-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: takaosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias minima

Koko 20-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias ondulatus

Koko 10-20 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Keihäslehtilaji, Anubias saggitte

Koko 10-35 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Kongonkeihäslehti, Anubias congensis /
Anubias heterophylla

Koko 30-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala

 

Kääpiökeihäslehti, Anubias nana

Koko 5-10 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala

 

Soukkakeihäslehti, Anubias afzellii

Koko 10-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

...
Epifyyttikasvit - Levät
 

Palleroahdinparta, Aegagrophila linnaei
(syn. Aegagrophila sauteri, Cladophora aegagropila, Cladophora sauteri)

Koko 3-20 cm
Lämpötila 10-24 C
Alkuperä: Eurooppa
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas

...
Epifyyttikasvit - Sammalet
 

Hentojatulinsammal,
Monosolenium tenerum

Koko: 2-5 cm
Lämpötila: 18-30 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

 

Jaavansammal, Taxiphyllum barbieri

Koko: 1-8 cm
Lämpötila 18-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala, epifyyttikasvi

 

Joulusammal, Vesicularia Montagnei

Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Kelluhankasammal, Riccia fluitans

Lämpötila 18-28 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: kelluva
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Singaporensammal, Vesicularia dubyana

Lämpötila 15-30 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 
Vellamonsammal, Fissidens fontanus
 
Lämpötila: 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
Muuta: sopii nanoakvaarioon
...
Epifyyttikasvit - Saniaiset
 

Afrikansaniainen, Bolbitis heudelotii

Koko 30-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Jaavansaniainen, Microsorum pteropus

Koko: 10-30 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Pikkuapilasaniainen, Marsilea hirsuta

Koko: 5-15 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Australia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

...
Kelluskasvit
 

Liuskavesisaniainen, Ceratoptens cornuta

Koko 15-30 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: trooppiset alueet
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

 
Ruohovesiherne, Utricularia graminifolia
 
Koko: 2-5 cm
Lämpötila: 16-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: etuosa
Muuta: sopii nanoakvaariooon
 

Vesisaniainen, Ceratoptens thalictroides

Koko 20-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: trooppiset alueet
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

...
Köynnöstävät kasvit - araliakasvit
 

Konnanputki, Hydrocotyle leucocephala

Koko: 20-50 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Sammakonputki, Hydrocotyle vulgaris

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 18-28 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

...
Köynnöstävät kasvit - papukaijalehdet
 

Papukaijalehti, Alternanthera reinickii

Koko 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: nopea
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: takaosa

 

Papukaijalehti, Alternanthera reineckii var. cardinalis

Koko 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: takaosa

 

Papukaijalehti, Alternanthera reineckii var. lilacina

Koko 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: takaosa

 
Papukaijalehti, Alternanthera reineckii var. rosaefolia
 
Koko 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala
...
Köynnöstävät kasvit - rasvalehdet
 
Hentorasvalehti, Bacopa australis
 
Koko 7-30 cm
Lämpötila 18-30 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
 

Isorasvalehti, Bacopa caroliniana

Koko 22-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Rasvalehti, Bacopa lanigera

Koko 20-40 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Brasilia
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
Muuta: Soveltuu akvaarion lisäksi kosteaan terraarioon.

...
Köynnöstävät kasvit - rotalat
 

Hapsurotala, Rotala wallichii

Koko: 10-40 cm
Lämpötila: 24-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Hentorotala, Rotala rotundifolia

Koko: 40-60 cm
Lämpötila: 18-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 
Rotalalaji, Rotala indica
 
 
Koko: 40-60 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala
Muuta: sopii nanoakvaarioon
...    
Köynnöstävät kasvit - rusolehdet
 

Pujorusolehti, Ludwigia repens

Koko: 30-60 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Rusolehtilaji, Ludwigia arcuata

Koko: 15-50 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

 

Rusolehtilaji, Ludwigia inclinata verticillata

Koko: 10-30 cm
Lämpötila: 18-28 C
Alkuperä: Kuuba
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala

 

Rusolehtilaji, Ludwigia perennis

Koko: 15-40 cm
Lämpötila: 22-28 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Tähtirusolehti, Ludwigia glandulosa

Koko: 30-60 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

...    
Köynnöstävät kasvit - vedensuosikit
 

Tuoksuvedensuosikki, Limnophila aromatica

Koko: 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala

 

Vedensuosikki, Limnophila sessiliflora

Koko: 15-45 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

..    
Köynnöstävät kasvit - vesitähdikit
 

Amerikanvesitähdikki, Hygrophila guianensis

Koko: 25-50 cm
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 
Intianvesitähdikki, Hygrophila polysperma
 
Koko: 15-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Intia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala
 

Jättivesitähdikki, Hygrophila corymbosa

Koko: 25-50 cm
Lämpötila: 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Liuskavesitähdikki, Hygrophila difformis

Koko: 15-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Salavavesitähdikki, Hygrophila salicifolia

Koko: 25-50 cm
Lämpötila: 22-28 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 
Siaminvesitähdikki, Hygrophila corymbosa var. Siamensis
 
Koko: 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala
 

'Suippovesitähdikki', Hygrophila corymbosa 'Tai'

Koko: 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Thaimaa
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Sulkavesitähdikki, Hygrophila pinnatifida

Koko: 15-40 cm
Lämpötila 22-26 C
Alkuperä: Intia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala / keskiosa

..    
Köynnöstävät kasvit - yksittäiset lajit
 

Argentiinanvesirutto, Elodea densa

Koko: 40-60 cm
Lämpötila 10-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Brahmi eli pikkubakopa, Bacopa monieri

Koko 10-30 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Hapsuruoho, Mayaca fluviatilis (=Vandellii)

Koko: 20-30 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

 
Helmiruoho, Micranthemum micranthemoides
 
Koko: 10-35 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon
 

Karttulehti, Heteranthera zosterifolia

Koko: 20-50 cm
Lämpötila 23-27 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Karvalehti, Ceratophyllum

Koko 50-100 cm
Lämpötila 5-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala / kelluva

 

Pensasojakaali, Didiplis diandra

Koko: 10-40 cm
Lämpötila 22-26 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Poimupatsuli, Pogostemon helferi

Koko: 2-10 cm
Lämpötila: 20-30 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaariooon

 

Pyörölehti, Micranthemum umbrosum

Koko: 10-20 cm
Lämpötila: 20-26 cm
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: etuala

 

Sirokonjakkikasvi, Ammania gracilis

Koko 25-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Länsi-Afrikka
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: takaosa

 

Suikeroalpi, Lysimachia nummularis 'Aurea'

Koko: 15-45 cm
Lämpötila 5-26 C
Alkuperä: Eurooppa
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Vankkaneesea, Nesaea crassicaulis

Koko: 30-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

...    
Pohjanpeittokasvit - kääpiöruohot
 

Brasiliankääpiöruoho, Lilaeopsis brasiliensis / (Lilaeopsis  novae-zelandiae)

Koko: 3-6 cm
Lämpötila 18-26 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Carolinankääpiöruoho,
Lilaeopsis carolinensis

Koko: 5-10 cm
Lämpötila: 22-28 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Kapeakääpiöruoho, Lilaeopsis mauritiana

Koko: 5-10 cm
Lämpötila 15-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

...    
Pohjanpeittokasvit - luikat
 

Hapsiluikka, Eleocharis acicularis

Koko: 5-20 cm
Lämpötila: 18-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Ituluikka, Eleocharis vivipara

Koko: 15-50 cm
Lämpötila 22-26 C
Alkuperä: Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

...    
Pohjanpeittokasvit - yksittäiset lajit
 

Kääpiökieli, Glossostigma elatinoides

Koko: 2-5 cm
Lämpötila: 20-26 C
Alkuperä: Australia
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Punanuottaruoho, Lobelia cardinalis

Koko: 5-30 cm
Lämpötila 15-26 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala / keskiosa
Muuta: Soveltuu myös kosteaan sademetsäterraarioon.

...    
MUUT LAJIT
Lumpeet
 

Banaanijuuri, Nymphoides aquatica

Koko: 5-15 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala / keskiosa
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Tiikerilumme, Nymphaea lotus

Koko: 10-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

...    
Melalehdet
 

Aaltomelalehti, Cryptocoryne undulata

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Kurttumelalehti, Cryptocoryne balansae

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 
Kääpiömelalehti, Cryptocoryne willisii
 
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
 

Melalehtilaji, Cryptocoryne costata

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Melalehti, Cryptocoryne lucens

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Melalehtilaji, Cryptocoryne moehlmannii

Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Ruskomelalehti, Cryptocoryne wendtii 'brown'

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Ruskomelalehti, Cryptocoryne wendtii 'tropic'

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Soikeamelalehti, Crypticoryne walkeri / (C.legroi)

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Suippomelalehti, Cryptocoryne parva

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Tummamelalehti, Cryptocoryne beckettii

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Vitamelalehti, Cryptocoryne pontederiifolia

Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

...    
Suokit
 

Pikkusuokki, Helanthium tenellus (aiemmin Echinorodus tenellus)

Koko: 2-5 cm
Lämpötila 18-30 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Sijoitus: etuala
Muuta: sopi nanoakvaarioon

 

Sirosuokki, Helanthium bolivianum (ennen Echinodorus bolivianus)

Koko: 10-15 cm
Lämpötila: 20-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: etuala

...    
Vallisneriat    
 
Jättiläisvallisneria, Vallisneria gigantea
 
Koko: 70-150 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala
 

Kierteisvallisneria, Vallisneria asiatica

Koko: 30-60 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Vallisneria, Vallisneria spiralis

Koko: 30-60 cm
Lämpötila: 18-28 C
Alkuperä: Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

...    
Verkkolehdet
 

Kurttuverkkolehti, Aponogeton boivinianus

Koko 30-60 cm
Lämpötila 20-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Poimuverkkolehti, Aponogeton ulvaceus

Koko 50-70 cm
Lämpötila 20-27 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Soukkaverkkolehti, Aponogeton longiplumulosus

Koko 30-60 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Verkkolehti, Aponogeton madagaskariensis
(syn. A. fenestralis, A. guillotii, A. henkelianus)

Koko 30-70 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Verkkolehtilaji, Aponogeton capuroni

Koko 20-40 cm
Lämpötila 20-26 C
Alkuperä: Afrikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

...    
Vesimiekat
 

Aaltovesimiekka, Echinodorus major (syn. E. martii)

Koko: 30-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Amazoninvesimiekka, Echinodorus grisebachii

Koko: 10-15 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Herttavesimiekka, Echinodorus cordifolius (syn. E. ovalis ja E. radicans)

Koko: 30-50 cm
Lämpötila: 20-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Jättivesimiekka, Echinodorus grisebachii ’Bleherae’

Koko: 30-60 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Kapeavesimiekka, Echinodorus grisebachii ’Amazonicus’

Koko: 10-50 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Kirsikkavesimiekka, Echinodorus x barthii

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 10-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Liekkivesimiekka, Echinodorus 'Green Flame' (vihreä)

Koko: 10-20 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa / etuala

 

Marmorivesimiekka, Echinodorus 'Marble Queen'

Koko: 15-25 cm
Lämpötila: 22-26 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Okavesimiekka, Echinodorus tropica

Koko: 5-15 cm
Lämpötila 22-26 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala

 

Pantterivesimiekka, Echinodorus 'Ozelot'

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa

 

'Rubiinivesimiekka', Echinodorus 'Rubin'

Koko: 20-30 cm
Lämpötila 22-30 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Rusovesimiekka, Echinodorus x osiris

Koko: 25-50 cm
Lämpötila: 10-26 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Ruusuvesimiekka, Echinodorus 'Rose'

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 22-30 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Soreavesimiekka, Echinodorus x schlueteri

Koko: 5-25 cm
Lämpötila 20-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Suippovesimiekka, Echinodorus latifolius

Koko: 5-10 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Tuoksuvesimiekka, Echinodorus uruguayensis

Koko: 20-40 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuprä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Vaakavesimiekka, Echinodorus horizontalis

Koko: 10-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Vesimiekka, Echinodorus magdalensis

Koko: 10-15 cm
Lämpötila 22-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Sijoitus: etuala
Muuta: sopii nanoakvaarioon

 

Vesimiekka, Echinodorus 'Aflame'

Koko: 20-40 cm
Lämpötila 18-28 C
Valontarve: runsas
Sijoitus: keskiosa

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus argentinensis

Koko: 20-40 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Compacta'

Koko: 10-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus cordifolius x harbich

Koko: 10-20 cm
Lämpötila: 20-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus cordifolius 'Red'

Koko: 30-50 cm
Lämpötila 20-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa / taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus harbig red

Koko: 10-20 cm
Lämpötila: 20-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Devils Eye'

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa / taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Fantastic color'

Koko: 20-40 cm
Lämpötila: 20-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: nopea
Sijoitus: keskiosa / taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Hot Pepper'

Koko: 20-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa / taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Leopard'

Koko: 10-15 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: runsas
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Oriental'

Koko: 15-25 cm
Lämpötila 18-30 C
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

 

Vesimiekkalaji, Echinodorus 'Reni'

Koko: 30-50 cm
Lämpötila 20-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala

...    
...    
TERRAARIOKASVIT
Pronssilehdet
 

Pronssilehtilaji, Hemigraphis colorata

Koko: 12-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala
 

 

Pronssilehtilaji, Hemigraphis exotica

Koko: 12-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala
 

 

Pronssilehtilaji, Hemigraphis sp.

Koko: 20-40 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: taka-ala
 

...    
Yksittäiset terraariokasvit
 

Kalmojuuri, Acorus sp.

Koko 10-35 cm
Lämpötila 15-25 C
Alkuperä: Aasia
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
 

 

Ophiopogon jaburan "variegatus"

Lämpötila: 18-26 cm
Alkuperä: Aasia
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala
 

 

Pitsilehti, Fittonia green

Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Etelä-Amerikka
Valontarve: vähäinen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: etuala
 

 

Punanuottaruoho, Lobelia cardinalis

Koko: 5-30 cm
Lämpötila 15-26 C
Alkuperä: Pohjois-Amerikka
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: taka-ala / keskiosa
Muuta: Soveltuu kosteaan sademetsäterraarioon.

 

Rasvalehti, Bacopa lanigera

Koko 20-40 cm
Lämpötila 18-28 C
Alkuperä: Brasilia
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
Muuta: Soveltuu kosteaan terraarioon.

 

Rönsylilja, Chlorophytum bichetii

Koko 10-25 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: suuri
Kasvuvauhti: hidas
Sijoitus: keskiosa
 

 

Traakkipuu, Dracaena sp.

Koko: 10-30 cm
Lämpötila 22-28 C
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa
 

 

Vuoripalmu, Chamaedorea elegans

Koko 10-50 cm
Lämpötila 10-28 C
Alkuperä: Meksiko
Valontarve: kohtalainen
Kasvuvauhti: kohtalainen
Sijoitus: keskiosa