Eläimen myyminen alaikäiselle

Kipinä lemmikin hankintaan saattaa lähteä lapsen hartaasta pyynnöstä saada hoidettavakseen suloinen lemmikki. Lemmikin hoitamisen mukanaan tuoma vastuu onkin erinomaisen kasvattavaa, sillä lemmikin hoitoon osallistuminen voi herättää lapselle halun huolehtia muistakin asioista, kuten oman huoneen siisteydestä ja koululäksyistä. Kuitenkin on selvä, että pienenkin lemmikin hyvinvoinnista ovat viime kädessä vastuussa lapsen huoltajat. Vaikka lapsi pääosin hoitaisikin lemmikin oma-aloitteisesti, on tärkeää, että huoltajat osallistuvat eläimen hoitoon vähintäänkin tarkkailemalla, että eläimellä on jatkuvasti saatavillaan kaikki tarvittava, ja että sitä kohdellaan oikein.

Koska vastuu eläimen hyvinvoinnista on huoltajilla, tulee huoltajan olla suostuvainen eläimen hankintaan. Tästä syystä emme myy eläimiä alaikäisille ilman vanhempien mukanaoloa, tai ostotilanteeseen mukaan tuotua allekirjoitettua lappua, jossa huoltaja kertoo olevansa tietoinen eläimen hankinnasta ja antavansa luvan tähän. Tämän lisäksi voimme soittaa huoltajalle ja keskustella eläimen hoidosta ja hankinnasta myös puhelimitse. Käytäntö koskee jyrsijöiden, kanien, lintujen ja terraarioeläinten lisäksi myös akvaariokaloja.
Toiveemme on, että eläimen ostotilanteeseen tulisivat mukaan kaikki ne perheenjäsenet, joiden vastuulla eläimen hyvinvointi tulee olemaan. Näin voimme myymälän henkilökunnan opastuksella käydä läpi kaikki ne asiat, joita lemmikin hoitoon liittyen on hyvä tietää.

Mikäli lemmikin ostaja on alaikäinen, eikä hänellä ole mukanaan huoltajien allekirjoittamaa suostumusta eläimen hankintaan, kieltäydymme myymästä eläintä. Koemme tämän vastuuksemme eläimiä kohtaan, sillä haluamme, että jokainen meiltä uuteen kotiin muuttava lemmikki päätyy kotiin, jossa sen hankinta on suunniteltua ja jossa sen hyvinvoinnista huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.