Faunatar-ketjun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Faunattaren asiakasrekisteri on kaikkien Faunatar-ketjuun kuuluvien yritysten yhteinen rekisteri.
Sen ylläpitäjäyritys on
Eläinsoppi Oy
Liljantie 127
07560 Pukkila

Rekisterin yhteyshenkilö

Johanna Valo
p.0400512762
Sähköposti johanna.valo(at)faunatar.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteri sisältää Faunatar Klubiin liittyneiden, Faunattaren palveluita käyttäneiden ja/tai Faunattaresta eläimiä ostaneiden tietoja.
Henkilön katsotaan hyväksyneen tietojensa olevan rekisterissä, kun hän on hän on liittynyt Faunatar-Klubiin tai asioinnin yhteydessä kirjannut ostonsa klubijäsenyydelleen tai luovuttanut tietojaan Faunattaren palveluja ostaessaan tai eläimen kauppakirjan allekirjoittaessaan.
Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan erillisen suostumuksen kautta saatuja tietoja.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Faunatar-ketjun tiedotus, sekä asiakassuhteen hoito, kehitys, analysointi ja hallinnointi.
Faunatar-ketjuun kuuluvat franchising-kauppiaat ovat yhteisrekisterinpitäjiä, voiden näin ollen käyttää rekisterin tietoja mm. markkinointitarkoituksiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen.
Rekisterin käsittelyssä huomioidaan lain säätämät vaatimukset mm. markkinoinnin kieltämiselle.

4.Käsiteltävät tiedot

Faunattaren asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Nimi
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Suoramarkkinointilupa tai -kielto
- Henkilön itse ilmoittama lähin Faunatar-myymälä
- Klubiin liittymisen ja siitä eroamisen ajankohta
- Kanta-asiakasnumero
- Kanta-asiakkuudelle (klubille) merkitty ostohistoria ja pistekertymä
- Lemmikin tiedot (kuten laji, nimi, syntymäaika)
- Tiedot käytetyistä HoitoTupa-palveluista
- Suoramarkkinointiin liittyvät tiedot
- Ostohistoria ja pistekertymä
- Laskutusasiakkaan laskutustiedot ja perintään liittyvät tiedot

Verkkokaupassa asioineen kohdalla rekisteri voi lisäksi sisältää

- Toimitustavasta ja toimitusosoitteesta kertovat tiedot
- Maksutavasta kertovat tiedot
- Evästeiden kautta saadut tiedot

5. Ostokertymä

Ilmoittaessaan asioinnin yhteydessä kuuluvansa Faunatar-Klubiin, henkilön ostokertymä tallentuu näiden ostojen osalta järjestelmään tuotetarkkuudella. Näiden ostojen osalta henkilön ostohistoria on omalla ajollaan jälkikäteen selvitettävissä.
Mikäli henkilö eroaa Faunatar Klubista ja hänen tietonsa poistetaan järjestelmästä, katoaa myös mahdollisuus ajaa aiempi ostohistoria hänen osaltaan.

6. Suoramarkkinointi ja profilointi

Faunatar-ketju ja–liikkeet lähettävät sen sallineille henkilöille suoramarkkinointia, jossa kerrotaan lemmikinhoitoon liittyvistä asioista, tapahtumista ja etuisuuksista. Osassa suoramarkkinoinnista käytetään sen kohdentamiseen ostohistorian mukaan suoritettua profilointia. Jokaisessa suoramarkkinointipostituksessa kerrotaan, miten henkilö voi halutessaan poistaa itsensä postituslistalta.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta Faunatar-järjestelmän ulkopuolelle. Tietoja käytetään ainoastaan Faunatar-ketjun asiakkuuden hoitoon.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme niin kauan kun asiakassuhde jatkuu. Poistamme henkilön tiedot rekisteristämme välittömästi, kun hän sitä pyytää. Poistamme tiedot tarpeettomina, jos henkilö on ollut rekisterissämme viisi vuotta kirjauttamatta yhtään ostoja Faunattaren Klubijärjestelmään. Kyseiset poistot tehdään kaksikertaa vuodessa tammi-ja kesäkuussa.

9. Tietojen muutos

Rekisteröidyn on oikeus tarkistaa ja muuttaa tietojaan joko Faunatar-liikkeessä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen markkinointi@faunatar.fi

10. Tietojenpoistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tämä tapahtuu ilmoittamalla asiasta Faunatar-liikkeeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen markkinointi@faunatar.fi

11. Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Faunattaren tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Ko henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimukset.
Kaikki mahdolliset manuaaliset henkilötiedot säilytetään lukitussa paikassa, jonne on pääsy vain valikoiduilla henkilöillä.

14. Yhteydenotot

Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@faunatar.fi

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aikaajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.2.2021.

© 2020 Faunatar